Att leda det patientnära omvårdnadsarbetet - intervjuer med nyutbildade sjuksköterskor

DSpace Repository

Att leda det patientnära omvårdnadsarbetet - intervjuer med nyutbildade sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att leda det patientnära omvårdnadsarbetet - intervjuer med nyutbildade sjuksköterskor
Author Elm, Cecilia ; Gärdenfors, Emmie
Date 2013
English abstract
Background: leadership in nursing is identified as one of three cornerstones. Research shows that leadership is one aspect of the nursing profession many recently graduated nurses feel inadequately equipped for and that it is hard to claim a leadership role in the workplace. Aim: the aim of this study was to investigate recently graduated nurses experience of preparations from their education and what support they received in the workplace in order to lead the ward based nursing care. Method: an empirical qualitative approach was used, with semi-structured interviews. The material was analysed with inspiration from qualitative content analyse method. Results: the informants felt that the theoretical preparations in the education wasn’t sufficient enough, that the connection between theory and practical aspects of education as well as working life is too weak. The results also show that the preceptor is of utmost importance for learning and that support from colleagues and organisation, as well as an understanding climate at the workplace was imperative in order to lead the ward based nursing care. Conclusion: Further focus on leadership aspects in education, as well as in working life is necessary.
Swedish abstract
Bakgrund: ledarskap beskrivs som en av de tre hörnstenarna i sjuksköterskans yrkesroll. Forskning visar att ledarskap är en del av yrket många nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig oförberedda på och att det kan vara svårt att ta den arbetsledande rollen på arbetsplatsen. Syftet: att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av vilka förberedelser de hade fått från utbildning samt vilket stöd de fått från arbetsplatsen för att leda det patientnära omvårdnadsarbetet. Metod: en empirisk intervjustudie, med en semi-strukturerad intervjuguide. Materialet har analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: informanterna upplevde att den teoretiska undervisningen inte räckte hela vägen, att förankringen mellan teori, verksamhetsförlagd utbildning och arbetsliv var svag. Resultatet visade även att handledaren var central för lärandet och stöttning från kollegor och organisation samt ett förstående klimat underlättade för att leda det patientnära omvårdnads-arbetet. Slutsats: det behövs mer fokus på sjuksköterskans roll som arbetsledare i både utbildning och på arbetsplatsen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Intervju
Kvalitativ innehållsanalys
Ledarskap
Nyutexaminerade sjuksköterskor
Team
Handle http://hdl.handle.net/2043/15120 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics