Saccharification of lignocellulose

DSpace Repository

Saccharification of lignocellulose

Details

Files for download
Icon
Bachelor's thesis, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Saccharification of lignocellulose
Author Warsame, Mohamed
Date 2012
English abstract
The increasing energy demand and the anticipated decline in crude oil production has led to an immense search for new energy sources. Plant cell walls contain lignocellulose that conserve great amounts of energy. These polysaccharides are of high importance for the search of renewable energy sources. Pretreatment of the cell wall is necessary in order to hydrolyse it to its component sugars. Once degraded to monomeric sugars it can be fermented to either ethanol or biogas through established fermentation technologies. The aim of this thesis was to compare and evaluate some of the methods used for sacchrification of lignocellulose. Three treatments where compared to determine which is highest yielding. These are enzymatic hydrolysis, microwave irradiation and steam explosion. Wheat straw was used as substrate and hydrolysed by three commercial enzyme mixtures. Samples were pretreated before the enzymatic reaction with either microwave or steam explosion. Results showed that a treatment of either microwave irradiation or steam explosion combined with enzyme hydrolysis gives the highest yield in monomeric sugars. The conclusions that can be drawn are that mechanical pretreatment increases yield drastically but is insufficient in its self. Further enzymatic treatment of wheat straw is necessary to obtain high amounts of simple sugars.
Swedish abstract
Den ökande efterfrågan på energi och den förväntade nedgången i råoljeproduktion har lett till ett enormt sökande efter nya energikällor. Cellväggen i växter består till stor del av lignocellulosa som i sin tur innehåller cellulosa och hemicellulosa. Dessa polysackarider är av stor betydelse för sökandet efter förnyelsebar energi. Cellväggen måste förbehandlas innan den kan brytas ner till enkla sockerarter. Efter nedbrytning kan monosackariderna användas till produktion av etanol eller biogas genom väl etablerade fermenteringstekniker. Syftet med denna studie var att jämföra och utvärdera några metoder som används vid degradering av lignocellulosa. Tre behandlingar har jämfört för att se vilken som ger mest avkastning i form av monosackarider. Vetehalm användes som substrat och hydrolyseras med hjälp av tre kommersiella enzymblandningar. Proverna förbehandlades före den enzymatiska reaktionen med antingen mikrovågor eller ångexplosion. Resultaten visade att en behandling med mikrovågsbestrålning eller ångexplosion kombinerad med enzymhydrolys gav högst avkastning. De slutsatser som kan dras är att en mekanisk förbehandling ökar utbytet drastiskt men är otillräcklig i sig. Ytterligare enzymatisk behandling är nödvändig att erhålla större mängder enkla sockerarter från lignocellulosa.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Wheat straw
Saccharification
Cellulose
Hemicellulose
Pretreatment
Lignocellulose
Handle http://hdl.handle.net/2043/15127 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics