"Du får inte komma på mitt kalas". Pedagogers syn på utanförskap, kränkningar och mobbning i förskolan

DSpace Repository

"Du får inte komma på mitt kalas". Pedagogers syn på utanförskap, kränkningar och mobbning i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karamehmedovic, Azra
dc.contributor.author Ascic, Velida
dc.date.accessioned 2013-02-20T11:51:49Z
dc.date.available 2013-02-20T11:51:49Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15140
dc.description Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagogerna på en förskola talar om utanförskap, kränkningar och mobbning. För att vi skulle uppnå vårt syfte med undersökningen utgick vi från våra två frågeställningar: - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om orsaker till utanförskap, kränkningar och mobbning? - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om det förebyggande arbetet mot utanförskap, kränkningar och mobbning? För att svara på våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade totalt fem pedagoger med olika utbildningar. Vi har kopplat vår empiriska studie till relevant litteratur och läroplanen, samt diskrimineringslagen. Studien visar att utanförskap, kränkningar och mobbning förekommer på förskolan. Vi kan utifrån vårt empiriska material utläsa att läs att barn som är tysta, lugna och inte vågar ta för sig har lättare för att hamna utanför barngruppen, bli kränkta av andra barn eller utsatta för mobbning. Även de barn som har språksvårigheter, svårt med att uttala ljud och bokstäver och de barn som har ett beteende som inte accepteras av de andra barnen har lätt att utsättas för utanförskap, kränkningar och mobbning. Informanterna tycker att det förebyggande arbetet mot utanförskap, kränkningar och mobbning handlar om att se varje barn för vad det är och bekräfta deras känslor. Informanterna tycker även att man ska styra upp lekar där alla barn får vara med för att förebygga utanförskap, kränkningar och mobbning. en_US
dc.format.extent 47 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject kränkningar en_US
dc.subject kvalitativa intervjuer en_US
dc.subject mobbning en_US
dc.subject pedagoger en_US
dc.subject utanförskap en_US
dc.title "Du får inte komma på mitt kalas". Pedagogers syn på utanförskap, kränkningar och mobbning i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics