Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa

DSpace Repository

Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hultman, Ingrid
dc.date.accessioned 2013-02-26T12:00:43Z
dc.date.available 2013-02-26T12:00:43Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15152
dc.description Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilken inställning lärare har till läxor på ett yrkesinriktat gymnasium och varför en del av dem har valt att ge läxor medan andra har valt bort dem i sin undervisning. Jag valde att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden och min undersökningsgrupp bestod av sex lärare som var verksamma i en stad i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna hade olika syn på läxan. En del hade svårigheter med att kunna ge en tydlig definition. De lärare som var positivt inställda till läxor, menade bland annat att de ger förförståelse och ansvarstagande. Vidare sa de att det inte finns tid till att göra dem under lektionen. De lärare som var negativt inställda till läxor, angav att många elever kommer från hem där de inte får tillräckligt med hjälp eller stöd.Sedan fanns det elever som av olika skäl inte kunde koncentrera sig på studier. Läxan berör många områden utifrån olika perspektiv. Samtidigt som den även utgörs av en komplex och mångfacetterad problematik. en_US
dc.format.extent 37 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Läxa sv_SE
dc.subject yrkesinriktat program sv_SE
dc.subject lärare sv_SE
dc.subject elever sv_SE
dc.subject hemmiljö sv_SE
dc.subject utbildningsbakgrund sv_SE
dc.title Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics