Jag har sepsis, identifiera den!

DSpace Repository

Jag har sepsis, identifiera den!

Details

Files for download
Icon
Jag har sepsis, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag har sepsis, identifiera den!
Author Borgström, Josephine ; Hult, Emma
Date 2013
English abstract
Sepsis is one of the most life-threatening conditions that can affect patients in the whole healthcare sector. Therefore it is important to early identify the symptoms, where the nurse's work is of great importance. The mortality rate for sepsis is alarmingly high and is an important area to touch. The aim of this literature review was to highlight how nurses with nursing care can identify patients with sepsis in a somatic ward. Method: a literature review with a systematic approach has been implemented in the databases PubMed and Cinahl. The results are based on ten quantitative articles that four themes emerged as including nursing skills, education, collaboration and physiological parameters and tools. The conclusion that emerged was that it required great competence of the nurse; good interaction and available instruments for early identification of patients with sepsis should be possible.
Swedish abstract
Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba patienter inom hela sjukvården där sjuksköterskans arbete är av stor betydelse. Dödligheten vid sepsis är oroväckande hög och är därmed ett viktigt område att uppmärksamma. Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur sjuksköterskan med hjälp av omvårdnadsinsatser kan identifiera patienter med sepsis på en somatisk vårdavdelning. Metod: en litteraturöversikt med systematisk ansats har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet baseras på tio kvantitativa artiklar där fyra teman uppkommit som innefattade sjuksköterskans kompetens, utbildning, samverkan och fysiologiska parametrar och instrument. Den slutsats som framkom var att det krävs hög kompetens hos sjuksköterskan, god samverkan och tillgängliga instrument för att tidig identifiering av patienter med sepsis ska kunna vara möjligt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Identifiering
Mortalitet
Omvårdnad
Sepsis
Sjuksköterskans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/15157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics