Bilpoolen en väg ur det bilberoende samhället - En kvalitativ studie i sju bilpoolsmedlemmars upplevda mobilitet samt förhållande till bilen som status symbol

DSpace Repository

Bilpoolen en väg ur det bilberoende samhället - En kvalitativ studie i sju bilpoolsmedlemmars upplevda mobilitet samt förhållande till bilen som status symbol

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bilpoolen en väg ur det bilberoende samhället - En kvalitativ studie i sju bilpoolsmedlemmars upplevda mobilitet samt förhållande till bilen som status symbol
Author Munthe, Patrik
Date 2013
English abstract
Today there are about 4,1 million automobiles in Sweden if this car density should cover all the nations in the world, incredible amounts of resources would be needed. In addition cars release big amounts of carbon dioxide which contributes to global warming. Despite all this the infrastructure is adopted fore cars. Many places are unreachable without a car. A solution to this problem could be carpools. In this study seven carpool members are interviewed about conditions are necessary to be a member of a carpool, on their view at mobility and the car as a symbol of status. The results show that when other options as, public transport, carpools, virtual mobility etcetera is offered car ownership seems unnecessary. An increased environmental awareness is also important because the respondents had experience unnecessary trips with cars. A combination of environmental awareness and facilitation mobility without cars is conditions to decrease the car density. The car as a symbol of status stands in relation to the use value of cars in society. For the participants in the study the symbolic value of the car in general changed by their membership in a carpool.
Swedish abstract
I Sverige finns idag ungefär 4,1 miljoner bilar. Om den biltätheten skulle gälla alla världens länder behövs otroliga mängder naturresurser. Dessutom släpper bilarna vid användningen ut koldioxid vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Trots det är infrastrukturen anpassad för bilar. Många platser i samhället går inte att nå utan bil. En lösning på den problematiken skulle kunna vara bilpooler. I den här studien intervjuas sju bilpoolsmedlemmar om vilka förutsättningar som krävs för att gå med i bilpool, vad de har för syn på mobilitet samt vad de har för syn på bilen som statussymbol. Resultatet visar att deltagarna i studien inte är villiga att inskränka på sin upplevda mobilitet. När andra alternativ, som kollektivtrafik, bilpool, virtuella förflyttningar etcetera kan erbjudas anses bilägandet onödigt. En ökad miljömedvetenhet är också viktig då respondenterna upplevde att många bilresor hade känts onödiga. En kombination av miljömedvetenhet och underlättande mobilitet utan bil är förutsättningar för att minska biltätheten. Bilen som statussymbol står i relation till dess bruksvärde. För deltagarna i studien förändrades bilens symbolvärde i och med inträdet i bilpoolen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject bilpool
utsläpp
bilsamhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/15160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics