Establishment of play in Million program environments

DSpace Repository

Establishment of play in Million program environments

Details

Files for download
Icon
Establishment of ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Establishment of play in Million program environments
Author Diep Olsson, Emelie ; Lindersköld, Siri
Date 2012
English abstract
The basis for this candidate essay is that the built environment affects our lives and our freedom of action. The built environment can facilitate or limit different types of activities. Play is one of the most basic things in our social development and is part of the social interaction with other people. The play is often associated with children, but the play is as important for all age groups. The purpose of this study is to investigate how the built environment can support the opportunity for play to establish itself in one place. We investigate to what extent you can plan and control the play and what play can supply to a Million Programme area. Many of the Million Programme areas that were built in Sweden during the 1960s and 70s are often problematic and the built environment suffers from deferred maintenance. The area Gårdsten in Gothenburg is an area that has undergone renovation projects with a focus on sustainability issues, with social issues in the main focus. We have conducted a case study of the area and through analysis evaluated how the built environment can create conditions for play.
Swedish abstract
Utgångspunkten för denna kandidatuppsats är att den byggda miljön påverkar våra liv och vårt handlingsutrymme. Den byggda miljön kan möjliggöra eller begränsa olika typer av aktiviteter. Leken är en av de mest grundläggande aktiviteterna i vår sociala utveckling och är en del av den sociala interaktionen med andra människor. Leken förknippas ofta med barn, men leken förkommer och är viktig för alla ålderskategorier. Syftet med studien är att ta reda på hur den byggda miljön kan skapa möjligheter för leken att etableras. Vi undersöker om man kan planera och styra leken och vad leken kan tillföra i ett miljonprogramsområde. Många av de miljonprogramsområden som byggdes i Sverige under 1960- och 70-talet är ofta problemtyngda och den byggda miljön lider av ett eftersatt underhåll. Området Gårdsten i Göteborg är ett område som genomgått ombyggnadsprojekt med inriktning på hållbarhetsfrågor, med de sociala frågorna i huvudfokus. Vi har genomfört en fallstudie av området och genom analys utvärderat hur den byggda miljön skapar förutsättningar för lek.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject play
social interaction
built environment
terrain
paths
boundaries
thresholds
props
Handle http://hdl.handle.net/2043/15161 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics