Tobakskontroll prevention!

DSpace Repository

Tobakskontroll prevention!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tobakskontroll prevention!
Author Lindbom, Magnus ; Nilsson, Patrik
Date 2005
English abstract
The aim of the present study is to investigate whether nurses smoking habits influence their attitude to tobacco prevention in hospitals, both in their work with patients and regarding their attitude to hospital smoking bans. The following question was posed: is there a difference between smoking and non-smoking nurses in patient-care activities regarding smoking prevention and control? The study is qualitative, based on qualitative interviews with six nurses at a ward of a hospital in Sweden. Interview data were analyzed and eight themes emerged: the role in prevention work knowledge of prevention who is to lead prevention work smoking control smoking and education levels the nurse as a role model who is to help the patient give up smoking possible differences between nonsmoking and smoking nurses regarding smoking prevention. The role in prevention work turned out to be central. Smoking nurses had greater difficulties in connection with preventive work and control, due to their personal experience of how hard it can be to give up smoking habits.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studien var att undersöka om sjuksköterskors egna rökvanor påverkar attityden till tobakspreventivt arbete på sjukhuset, både till tobakspreventivt arbete med patienterna och attityden till rökfritt sjukhus. Studien är empirisk och utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex sjuksköterskor på en vårdavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Data från intervjuerna analyserades och resulterade i sju olika teman: Preventiva rollen, Kunskap om prevention, Vem skall leda det preventiva arbetet, Rökkontroll, Utbildningsnivå och rökning, Sjuksköterskan, en förebild?, Vem ska hjälpa patienten vid rökstopp på sjukhuset?, Är det någon skillnad mellan icke rökande och rökande vad avser rökpreventionen?. Den preventiva rollen hamnade i fokus och skillnader fanns mellan rökande och icke rökande sjuksköterskor både vad gäller preventivt omvårdnasarbete och kontroll
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intervju
kvalitativ studie
omvårdnadsaktivitet
prevention
rökning
rökkontroll
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics