Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school

DSpace Repository

Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school
Author Kamere, Meryem
Date 2013
Swedish abstract
Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller redogörelser för hur de definierar begreppen etik och värdegrund. Jag belyser även deras uppfattning när det gäller arbetet och värderingar. Slutligen klargör jag lärarnas upplevelser och hantering av etiska dilemman. Som forskningsmetod valde jag att genomföra en kvalitativ studie med sex intervjuer. De intervjuade personerna är lärare som arbetar i grundskolans tidigare och senare år. Ur mitt undersökningsresultat har jag kommit fram till att lärare som medverkade är medvetna om sin betydelse för etik- och värdegrundsarbetet. De var eniga om arbetets syfte och betydelse och anser etik- och värdegrundsarbetet som en självklar del av skolans verksamhet. Lärare använder sig av likartat arbetssätt som främjar elevernas lärande kring etik och värdegrund. De arbetsformer de använder för att främja lärandet och utveckla kompetensen är exempelvis; samtal, värdeövningar, skönlitteratur, tv program, reflektionsstunder. Därtill beskriver lärare viktiga värderingar som anses vara avgörande för ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt. Många lärare verkar ha svårt att hantera särskilda etiska dilemman och upplever det som ett arbete som aldrig tar slut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etik
moral
demokrati
värdegrund
värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15190 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics