Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school

DSpace Repository

Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kamere, Meryem
dc.date.accessioned 2013-03-05T07:13:40Z
dc.date.available 2013-03-05T07:13:40Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15190
dc.description Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller redogörelser för hur de definierar begreppen etik och värdegrund. Jag belyser även deras uppfattning när det gäller arbetet och värderingar. Slutligen klargör jag lärarnas upplevelser och hantering av etiska dilemman. Som forskningsmetod valde jag att genomföra en kvalitativ studie med sex intervjuer. De intervjuade personerna är lärare som arbetar i grundskolans tidigare och senare år. Ur mitt undersökningsresultat har jag kommit fram till att lärare som medverkade är medvetna om sin betydelse för etik- och värdegrundsarbetet. De var eniga om arbetets syfte och betydelse och anser etik- och värdegrundsarbetet som en självklar del av skolans verksamhet. Lärare använder sig av likartat arbetssätt som främjar elevernas lärande kring etik och värdegrund. De arbetsformer de använder för att främja lärandet och utveckla kompetensen är exempelvis; samtal, värdeövningar, skönlitteratur, tv program, reflektionsstunder. Därtill beskriver lärare viktiga värderingar som anses vara avgörande för ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt. Många lärare verkar ha svårt att hantera särskilda etiska dilemman och upplever det som ett arbete som aldrig tar slut. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Etik sv_SE
dc.subject moral sv_SE
dc.subject demokrati sv_SE
dc.subject värdegrund sv_SE
dc.subject värderingar sv_SE
dc.title Etik- och värdegrundsarbete i skolan, Working with ethics and fundamental values in school en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics