"Vi måste kunna fånga upp det här, jobba vidare med frågan och våga gå ner på djupet" - en kvalitativ studie om det förebyggande sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö

DSpace Repository

"Vi måste kunna fånga upp det här, jobba vidare med frågan och våga gå ner på djupet" - en kvalitativ studie om det förebyggande sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Vi måste kunna fånga upp det här, jobba vidare med frågan och våga gå ner på djupet" - en kvalitativ studie om det förebyggande sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö
Author Appelskog, Emma ; Zahid Olsson, Theres
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to explore and examine the social work that aims to prevent honour-related violence and oppression in Malmö. We have taken a qualitative approach in our study, which includes semi-structured interviews with a total of six respondents. The respondents represent four organizations which all work in both similar and different ways to prevent honour-related violence and oppression. Our results have been analyzed through already existing research and theoretical standpoints. The theoretical standpoints aim to interpret both the causes and expressions of honour-related violence and oppression. As for the research we have reviewed, some highlight prevention work in schools. As a result of our study we have been able to ascertain that the key in the preventive social work regarding this issue is informational work, such as education and enlightenment. This informational work is strongly influenced by a perspective based on Human Rights, Convention on the Rights of the Child (CRC), equal opportunities and democratic principles. It is also evident that the preventive social work should be based on the individual’s own perspective and needs. The results have shown differences between the different organizations, particularly with regard to approaches and entry points into what honour-related violence and oppression is.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka det sociala arbetet som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö. Studien har en kvalitativ ansats som innefattar semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex respondenter. Respondenterna representerar fyra organisationer som på olika sätt arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att analysera vårt resultat har vi använt oss av tidigare forskning i ämnet och olika teoretiska förklaringsmodeller. De teoretiska förklaringsmodellerna syftar till att tolka hedersrelaterat våld och förtryck, både dess orsaker och uttryck. Av den tidigare forskning vi har tagit del av framhålls bland annat vikten av förebyggande socialt arbete i skolor. Som ett resultat av vår studie har vi kunnat konstatera att nyckeln i det förebyggande sociala arbetet i denna fråga är informationsarbete, i form av till exempel utbildning och upplysning. Detta informationsarbete är starkt genomsyrat av ett rättighetsperspektiv, baserat på bland annat mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, jämställdhets- och likabehandlingsprinciper. Det är också uppenbart att det förebyggande sociala arbetet bör grundas på den enskilde individens perspektiv och behov. Vårt resultat har visat skillnader mellan de olika organisationerna, särskilt när det gäller arbetsmetoder och ingångspunkter i vad hedersrelaterat våld och förtryck är.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barnkonventionen
förebyggande arbete
förtryck
hedersrelaterat
informationsarbete
mänskliga rättigheter
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/15203 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics