Multikronologi och historiemedvetande i historieläroböcker

DSpace Repository

Multikronologi och historiemedvetande i historieläroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Multikronologi och historiemedvetande i historieläroböcker
Author Haglund, Herman
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats söker operationalisera begreppet historiemedvetande. Med syfte att belysa villkor för genererande av historiemedvetande undersöks i två historieböcker för gymnasienivå på vilka sätt multikronologi uppträder. Det syns tydligt av studien att läromedlen inte behandlar historiemedvetande på något nämnvärt multikronologiskt vis, i synnerhet saknas det för historiemedvetande så viktiga framtidsperspektivet. En åtgärd som kan göras för att förbättra villkoren för genererande av historiemedvetande kan vara att mer handlingsinriktat stärka författarkompetensen hos läromedelsförfattare att bygga texter som bättre ger förutsättningar för ett utvecklande av historiemedvetande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject historiemedvetande
läromedelsstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/15207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics