Datorn som hjälpmedel - Ett kreativt reskap, en distraktion eller en väldigt dyr skrivmaskin?

DSpace Repository

Datorn som hjälpmedel - Ett kreativt reskap, en distraktion eller en väldigt dyr skrivmaskin?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Datorn som hjälpmedel - Ett kreativt reskap, en distraktion eller en väldigt dyr skrivmaskin?
Author Pettersson, Henning
Date 2012
Swedish abstract
Skolverket skriver i den senaste läroplanen (LGR11) att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik för bland annat informationssökning, kommunikation och skapande. Vad man däremot inte skriver är hur eller varför? I denna uppsats undersöker jag varför datorn är väsentlig i skolan för både lärare och elever. Blir datorn bara ett substitut för skrivboken eller ger den elever nya möjligheter att både söka och presentera kunskap och uppgifter? Eller blir datorn kanske bara ytterligare en distraktion så som mobiltelefonen eller kompisen bredvid? Samt ifall datorn har förändrat undervisningen eller om den måste förändras? Detta undersöktes genom intervjuer med lärare och skolledare två högstadieskolor, en i Malmö och en i Lund samt en enkätundersökning med elever på skolan i Malmö. Resultaten visar att lärare och skolledare ser aningen olika på datorns roll i skolan men att båda grupper ser tydliga fördelar. Dessa fördelar var bland annat lättillgängligheten av information via internet, men även att elever har möjlighet att presentera kunskap och uppgifter på fler sätt än vad tidigare varit möjligt. Möjlig framtida forskning skulle kunna fokusera på hur eleverna upplever arbetet med datorn som redskap i skolan eller om resultatet av datorns användning i skolan faktiskt är mätbart eller inte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Varför dator i skolan?
En-till-En
Datorn och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/15209 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics