UNDERVISNING VID DIABETES - hur sjuksköterskan genom undervisning förebygger fotsår hos diabetespatienter

DSpace Repository

UNDERVISNING VID DIABETES - hur sjuksköterskan genom undervisning förebygger fotsår hos diabetespatienter

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title UNDERVISNING VID DIABETES - hur sjuksköterskan genom undervisning förebygger fotsår hos diabetespatienter
Author Bacinski, Lukas ; Borgström, Filip
Date 2005
English abstract
Every year many diabetic are struck by foot ulcer problems and it is our duty as nurses to try to prevent this through different types of education. The aim of this study was to examine how the nurse through education contributes to prevent foot ulcer among patients with diabetes. The method is a literature study by ten scientifical articles that had been reviewed. The result was presented as two themes, education and knowledge and it is also being clear that the nurse can use both individual and group education to prevent foot ulcers. The level of knowledge has proven to be insufficient when it comes to good care of the feet and the authors mean that the main factor towards this could be attitudes towards feet and knowledge about ulcer care. A nurse can use simple means like for exampel foot inspection and toenail clipping to prevent foot ulcers.
Swedish abstract
Varje år drabbas ett stort antal diabetiker av fotsårsproblem och det är vår uppgift som sjuksköterskor att genom olika former av undervisning försöka förebygga dessa. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan genom undervisning bidrar till att förebygga fotsår hos patienter med diabetes. Metoden är en litteraturstudie med granskning av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet presenterades som två teman, undervisning och kunskap och det framgår att sjuksköterskan kan använda sig av både individuell och gruppundervisning för att förebygga fotsår. Kunskapsnivån har visat sig vara bristfällig vad gäller god omvårdnad vid fotvård och författarna menar att en bidragande faktor till detta kan vara attityder till fötter samt kunskaper i sårvård. Hjälpmedel som används för att underlätta inlärning kan vara telefonrådgivning och skriftligt material. I gruppundervisning finns det utrymme för deltagarna att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan. Som sjuksköterska kan man med enkla medel t ex fotinspektion och tånagelklippning förebygga fotsår.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes
fotsår
fotvård
kunskap
sjuksköterska
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1521 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics