Mångkulturella elevers upplevelser kring läromedel i samhällvetenskap: En intervjustudie med nio gymnasieelever

DSpace Repository

Mångkulturella elevers upplevelser kring läromedel i samhällvetenskap: En intervjustudie med nio gymnasieelever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkulturella elevers upplevelser kring läromedel i samhällvetenskap: En intervjustudie med nio gymnasieelever
Author Olsson, Elin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att synliggöra studenters upplevelse av om läromedlen inom ämnet samhällskunskap. Nio intervjuer gjordes på en gymnasieskola med praktisk inriktning. Resultatet presenterades i samband med en analys där elevernas svar kategoriserades efter teman. Slutsatsen för undersökningen var att de som inkorporerade sin mångkulturella bakgrund i sitt lärande upplevde läromedel som mer tillgängliga. Samtidigt lyftes språkbruk i läromedel som ett hinder och de potentiella lösningarna på det problemet var att nyansera läromedel.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject samhällskunskap
gymnasieskola
läromedel
läroplan
kommunikativt handlande
mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/15211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics