Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation

DSpace Repository

Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation

Details

Files for download
Icon
En utvärdering av ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation
Author Fogelberg, Rasmus ; Johansson, Jörgen
Date 2013
English abstract
This evaluation aims to answer if the work method Lean has reduced stress, increased support and increased efficiency of the coworkers in a unit of the Swedish state insurance company. A websurvey has been used to collect the data that later have been analyzed. The findings show that employees think that Lean to a limited extent reduced the stress, partially increased support in their work and to a lesser extent increased their efficiency.
Swedish abstract
Denna utvärdering ämnar svara på om arbetssättet Lean har minskat stressen, ökat stödet och ökat effektiviteten hos medarbetarna i en enhet hos Försäkringskassan. En webenkät har använts för att samla in den empiri som har analyserats. Slutsatserna visar på att medarbetarna anser att Lean i begränsad utsträckning har minskat stressen, delvis ökat stödet i deras arbete och i mindre utsträckning ökat deras effektivitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Effektivitet
Lean
Medarbetare
Människobehandlande organisation
Stress
Stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/15213 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics