Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation

DSpace Repository

Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fogelberg, Rasmus
dc.contributor.author Johansson, Jörgen
dc.date.accessioned 2013-03-15T06:39:09Z
dc.date.available 2013-03-15T06:39:09Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15213
dc.description Denna utvärdering ämnar svara på om arbetssättet Lean har minskat stressen, ökat stödet och ökat effektiviteten hos medarbetarna i en enhet hos Försäkringskassan. En webenkät har använts för att samla in den empiri som har analyserats. Slutsatserna visar på att medarbetarna anser att Lean i begränsad utsträckning har minskat stressen, delvis ökat stödet i deras arbete och i mindre utsträckning ökat deras effektivitet. en_US
dc.description.abstract This evaluation aims to answer if the work method Lean has reduced stress, increased support and increased efficiency of the coworkers in a unit of the Swedish state insurance company. A websurvey has been used to collect the data that later have been analyzed. The findings show that employees think that Lean to a limited extent reduced the stress, partially increased support in their work and to a lesser extent increased their efficiency. en_US
dc.format.extent 76 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Effektivitet en_US
dc.subject Lean en_US
dc.subject Medarbetare en_US
dc.subject Människobehandlande organisation en_US
dc.subject Stress en_US
dc.subject Stöd en_US
dc.title Utvärdering av Lean i en människobehandlande organisation en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
En utvärdering av ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics