Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass

DSpace Repository

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass
Author Edwardson, Hanna ; Karlsson, Lotti
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie belyser i vilken mån elever i behov av särskilt stöd blir inkluderade i verksamheten. Studiens syfte är att se hur pedagogerna arbetar med inkludering av dessa elever i den dagliga verksamheten. Studien syftar även mot vad för sorts handledning och stöd lärarna kan få ta del av. Dessutom har det genomförts intervjuer med pedagoger och flera specialpedagoger. Det har även genomförts observationer av en verksamhet där det finns barn i behov av särskilt stöd. Resultatet av studien var att inkludering av barn i behov av särskilt stöd sker genom att visa hänsyn till den övriga gruppen genom att bland annat dela upp barngruppen i smågrupper, på så sätt blir det lättare för pedagogerna att ta tillvara på och se varje enskilt barn och visa hänsyn till deras behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
en skola för alla gruppindelning
inkludering
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/15216 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics