Unga förövare av sexuellt våld - En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder för unga förövare

DSpace Repository

Unga förövare av sexuellt våld - En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder för unga förövare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Unga förövare av sexuellt våld - En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder för unga förövare
Author Larsson, Marcus ; Lundqvist, Sofie
Date 2013
Swedish abstract
Unga sexualförövare är ett växande samhällsproblem, enligt ett flertal källor saknas kunskap om adekvata behandlingsmetoder för denna förövargrupp. Något som är nödvändigt både för att minimera antalet offer och återfall. Genom systematisk kunskapsöversikt undersöks vilka evidensbaserade behandlingsmetoder som finns att tillgå för unga sexualförövare. Detta görs genom att systematiskt söka efter tidigare forskning berörande ämnet inom olika databaser med ett antal sökord. I resultatet fick tre tidigare studier gällande behandlingsmetoderna Multisystemic Treatment och Interpersonal Skills Program, tillräckligt starkt vetenskapligt stöd för att behandlingarna skulle kunna användas i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Behandling
sexuellt våld
sexualbrott
unga sexualförövare
Handle http://hdl.handle.net/2043/15218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics