General Causality Orientation och Myers-Briggs Type Indicator: En studie av sambandet mellan två modeller för att mäta motivationsorientering och personlighetstyp

DSpace Repository

General Causality Orientation och Myers-Briggs Type Indicator: En studie av sambandet mellan två modeller för att mäta motivationsorientering och personlighetstyp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title General Causality Orientation och Myers-Briggs Type Indicator: En studie av sambandet mellan två modeller för att mäta motivationsorientering och personlighetstyp
Author Jonasson, Torbjörn
Date 2013
English abstract
Every year about 3.5 million personality profiles are made with the Myers-Briggs Type Indicator ®, MBTI ®. This should make the instrument one of the most widely used psychological tests in the world and it means that a lot of people get a description of their personality type that can be used in different ways. Some studies, for example by Carlyn, suggest that the MBTI is a reliable instrument, but there are also studies, for example by Pittenger, that claim otherwise. James Michael says that MBTI alone give an incomplete assessment of a leader's behavior. Perhaps it is wise to complete the MBTI with other test instruments to get a more complete profile of an individual. A model that could complement MBTI is Self-Determination Theory, SDT, and the related sub theory General Causality Orientation, GCO. This study compares MBTI with GCO and the results indicate that autonomy orientation in GCO has no causality with MBTI whereas controlled orientation and impersonal orientation has some overlapping. The conclusion is that the two models measure different aspects of personality and therefore they can complement each other.
Swedish abstract
Varje år genomförs ungefär 3,5 miljoner personlighetsprofileringar med Myers-Briggs Type Indicator®, MBTI ®. Det gör instrumentet till ett av de mest använda psykologiska testen i världen och det innebär att lika många människor får en etikett på sin personlighetstyp som kan användas på olika sätt. Det finns studier, till exempel av Carlyn, som talar för att MBTI är ett pålitligt instrument, men det finns också studier, till exempel av Pittenger, som hävdar motsatsen. James Michael menar att enbart MBTI ger en alltför inkomplett bild av en ledares beteende. Kanske är det klokt att komplettera MBTI med andra testinstrument för att få en komplettare bild av en individ. En modell som skulle kunna komplettera MBTI är motivationsteorin Self-Determination Theory, SDT, och tillhörande delteori General Causality Orientation, GCO. I denna studie jämförs MBTI med GCO och resultatet indikerar att autonomi orientation i GCO saknar kausala samband med MBTI medan controlled orientation och impersonal orientation har viss överlappning. Slutsatsen blir att de två modellerna mäter olika aspekter av personlighet och att de därför kan komplettera varandra.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 90
Language swe (iso)
Subject MBTI
Myers-Briggs Type Indicator
SDT
Self-Determination Theory
GCO
General Causality Orientation
GCOS
General Causality OrientationScale
personality
personality type
motivation
causality orientation
personlighet
personlighetstyp
motivationsorientering
Handle http://hdl.handle.net/2043/15219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics