Rätten till självbestämmande - En empirisk studie om vårdtagares upplevelser

DSpace Repository

Rätten till självbestämmande - En empirisk studie om vårdtagares upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rätten till självbestämmande - En empirisk studie om vårdtagares upplevelser
Author Martinsdotter, Sofie ; Tykesson, Johanna
Date 2013
English abstract
Aim: The aim of this study is to capture home care patients’ experiences of selfdetermination. Background: In Sweden the number of residents in nursing homes has decreased; the government has instead invested in home care services. According to Swedish law, the health care system must preserve patients’ rights and self-determination, regardless to where the care is located. Method: Semistructured interviews were performed in two different districts in the south of Sweden. The data was analysed with qualitative content analysis. Result: Patients reported that they experienced that their voices were heard during the care planning conference and were satisfied with the decisions that had been made. However, the patients experienced some difficulties influencing their daily care. The informants had a desire to be able to affect their sleep cycles based on their needs and wants, in addition to having an extended accessibility to extra care when required. It was important for the informants to have the same staff and get more time for assistance.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien är att fånga vårdtagares upplevelser av självbestämmande. Bakgrund: Sverige har under de senaste åren dragit ner på platserna inom särskilt boende och istället satsat på hemtjänst och hemsjukvård. Enligt lag ska sjukvården värna om vårdtagarens självbestämmande oavsett var vården ges. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes inom två olika distrikt i södra Sverige. Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållanalys. Resultat: I studiens resultat framkom att vårdtagarna upplevde att de haft inflytande under den samordande vårdplaneringen och de flesta var nöjda med resultatet av besluten. Dock upplevde vårdtagarna att det ibland var svårt att påverka den dagliga vården. Informanterna hade en önskan om att kunna påverka sovtiderna utefter behov och ha ökad tillgänglighet till extra hjälp vid behov. Det var viktigt för vårdtagarna att ha samma personal och att det skulle finnas mer tid för hjälp.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Home care
home care services
patients
self-determination
Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/15229 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics