Musik i omvårdnad. En litteraturstudie om musikens betydelse som omvårdnadsåtgärd

DSpace Repository

Musik i omvårdnad. En litteraturstudie om musikens betydelse som omvårdnadsåtgärd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik i omvårdnad. En litteraturstudie om musikens betydelse som omvårdnadsåtgärd
Author Kristensson, Viktoria ; Wallenkors, Emma
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review was to examine the meaning of music from a nursing perspective. After a period of merely physical approach, we begin to retrieve a holistic view and it is necessary to investigate and accept more alternative methods to meet the patients increased demands of more complementary treatments. Music is a method that arose a long time ago and now is coming back. Orems Self-Care Deficit Theory of Nursing underlies this study. The study was based on 10 scientific articles. The results indicate that music in nursing may give a diversion, pain relief, relaxation and a reduction of anxiety, dread, nausea and physiologic parameters. These effects arose at the following conditions: Before, during and after surgery/treatment/examination, pain, dementia and sleeplessness.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka musikens betydelse ur ett omvårdnadsperspektiv. Med ett holistiskt synsätt som vi börjar återfå efter en period av enbart kroppsligt synsätt behövs fler alternativa metoder undersökas och bli vedertagna för att möta patienternas ökade krav på fler komplementära behandlingar. Musik är en behandlingsmetod som egentligen uppkom för länge sedan och som nu börjar återvända. Orems teori om egenvårdsbalans ligger till grund för studien. Studien var baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Resultaten tyder på att musik i omvårdnad kan minska oro, ångest, illamående, fysiologiska parametrar samt ge avledning, smärtlindring och avslappning. Dessa effekter uppkom vid följande tillstånd: Före, under och efter operation/ behandling/ undersökning, vid smärta, demens och sömnlöshet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject effekter
omvårdnad
musik
helhetssyn
komplementärmedicin
Handle http://hdl.handle.net/2043/1523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics