Strategier för att bemöta svåra frågor i palliativ vård - en intervjustudie

DSpace Repository

Strategier för att bemöta svåra frågor i palliativ vård - en intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategier för att bemöta svåra frågor i palliativ vård - en intervjustudie
Author Rojas, Jenny ; Westerberg, Micaela
Date 2013
English abstract
Background: Nurses will several times during their careers meet patients in palliative care. In those meetings, the patient may ask difficult questions that put the nurse to the test. Aim: The aim of this study was to find out what kind of strategies nurses use when difficult questions are made in palliative care. Method: Data was collected using semi-structured interviews on a palliative department in southern Sweden. The material was analyzed by content analysis. Results: The study results indicate which questions nurses perceive as difficult and how they handle those questions. Conclusion: The study shows that nurses do not always need to have all the answers. Many times, the patient can reach to an answer to a difficult question with the nurse’s guidance.
Swedish abstract
Bakgrund: Sjuksköterskan kommer flera gånger under sitt yrkesliv att möta palliativa patienter. I dessa möten kan patienten ställa svåra frågor som sätter sjuksköterskan på prov. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på vilka strategier sjuksköterskor använder i samband med svåra frågor i palliativ vård. Metod: Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer på en palliativ avdelning i södra Sverige. Materialet analyserades därefter med innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat visar på vilka frågor sjuksköterskan upplever som svåra samt hur de går tillväga för att bemöta dessa frågor. Slutsats: Studien visar på att sjuksköterskan inte alltid behöver ha alla svar. Många gånger kan patienten komma fram till svaret på en svår fråga med sjuksköterskans vägledning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Palliativ vård
Sjuksköterska
Strategier
Svåra frågor
Svårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/15239 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics