Barns inflytande i förskolans samling

DSpace Repository

Barns inflytande i förskolans samling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns inflytande i förskolans samling
Author Karaman Salkic, Merjem
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för hur pedagoger arbetar med barns inflytande och delaktighet under samlingen. Studien belyser pedagogers uppfattning kring samlingens betydelse och de förväntningar de har på samlingen. Jag vill också undersöka på vilket sätt barn visar intresse för samlingen. Detta gör jag genom att intervjua pedagogerna om barns intresse för samlingen, och genom att själv observera barnen. Studien bygger även på att se skillnader i två olika förskolor, en kommunal med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och en privat förskola med allmän inriktning. Studien kopplas till tidigare forskning och relevanta teorier utifrån mina fyra frågeställningar. Jag har valt att belysa samling som fenomen, barns inflytande och delaktighet, demokratisk syn på förskolan och Reggio Emilias pedagogik. Jag har valt en kvalitativ ansats genom att intervjua fyra förskollärare och två barnskötare. Strukturerad intervju med samma frågor har använts till alla informanter i samma ordningsföljd. Jag har också observerat tre filmsekvenser från tre olika avdelningar, som belyser samlingen. Informanterna i min studie har framfört olika tankar kring samlingen, men det finns också likheter. I den kommunala förskolan arbetar pedagoger mycket med barns inflytande och barnen tillåts påverka verksamhetens innehåll. Barns inflytande i den privata förskolan är däremot begränsat. Där fokuserar pedagoger på att lära barn så mycket som möjligt för att de ska förberedas inför skolan. Nyckelord: Inflytande, delaktighet, samling, demokrati
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15256 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics