Magasin i nya medier - Konkurrent eller komplement till pappersversionen?

DSpace Repository

Magasin i nya medier - Konkurrent eller komplement till pappersversionen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Magasin i nya medier - Konkurrent eller komplement till pappersversionen?
Author Holmberg, Max
Date 2013
English abstract
The paperless society has been a concept for more than 30 years now, yet we still read magazines in printed form today. But we also consume a lot more information today than we used to, and this information is increasingly in digital form. The magazine is a physical product that just like the CD is possible to turn completely digital. Maybe this is a reason for the rapid decline of printed circulation among Swedish magazine publishers? This report aim to increase the knowledge of how Swedish publishers meet the digital development in four different channels, website, Twitter, Facebook and digital edition for iPad. A content analysis of the information in the four different channels was conducted on 20 different magazines, 10 with an increasing printed circulation and 10 with a declining printed circulation. The results show no clear indication that there is a connection between high digital presence/activity and declining printed circulation. It is however more common among magazines with a declining circulation to be present at Twitter. Publishing a digital edition of a printed magazine is still relatively uncommon among Swedish magazines.
Swedish abstract
Det papperslösa samhället har varit ett begrepp i över trettio år, men än läser vi tidskrifter och magasin i pappersform. Vi konsumerar dock dagligen allt mer information och mycket av denna är i digital form. Tidskriften är en produkt som liksom CD-skivan är möjlig att helt och hållet digitalisera. Kanske är det en anledning till att upplagorna minskar för många tidskrifter i Sverige? Denna rapport syftar till att nå en fördjupad förståelse för hur svenska tidskrifter möter den digitala utvecklingen i fyra kanaler; webbplats, Twitter, Facebook och applikation för iPad (digital utgåva). Med deduktivt angreppsätt gjordes en innehållsanalys av information som publicerats i de fyra kanalerna. Observationerna kompletterades med sekundäranalys av offentlig statistik. 20 olika tidskrifter undersöktes, 10 stycken med ökande tryckt upplaga och 10 stycken med minskande tryckt upplaga. Resultaten visar inget tydligt samband mellan hög aktivitet/närvaro i digitala medier och en minskande upplaga. Det är vanligare att tidskrifter med minskande upplaga finns på Twitter. Att ha ett Facebook-konto är lika vanligt i båda urvalsgrupperna. Att publicera en digital utgåva av en i huvudsak tryckt tidskrift är relativt ovanligt förekommande.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject magazine
journal
disruptive
innovation
success
new media
iPad
tablet
iPhone
Handle http://hdl.handle.net/2043/15257 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics