I ALLANS FOTSPÅR, Manliga sjuksköterskors upplevelser av patientrelationen, ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

I ALLANS FOTSPÅR, Manliga sjuksköterskors upplevelser av patientrelationen, ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I ALLANS FOTSPÅR, Manliga sjuksköterskors upplevelser av patientrelationen, ur ett genusperspektiv
Author Andersson, Martin ; Häger, Jonas
Date 2005
English abstract
The purpose of this study was to examine male nurses experiences and thoughts of patient relations. Interviews were conducted with five male nurses at wards at UMAS. The material was analyzed from a phenomenological perspective and the results are presented in the following themes: Nursing care: a holistic point of view, Characteristics and power and Male nurse: a conscient choice. The patients were found positive in their relations towards male nurses but as a male nurse you still find yourself a rare creature in health care.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur manliga sjuksköterskor upplever sin relation med patienter och de tankar som har sitt ursprung i dessa kontakter. Intervjuer har genomförts med fem manliga sjuksköterskor på vårdavdelningar vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Materialet analyserades utifrån ett fenomenologiskt angreppssätt och strukturerades efter de genomgående teman som framkom under analysen: Omvårdnad: en helhetssyn, Egenskaper och makt samt Manlig sjuksköterska: ett medvetet val. Bemötandet från patienterna uppfattades av de manliga sjuksköterskorna som positivt men som manlig sjuksköterska ser man sig fortfarande som en sällsynt varelse inom vården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
omvårdnad
manliga sjuksköterskor
egenskaper
genus
intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/1527 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics