”Dom skulle aldrig ta en rosa bok” - Fyra lärare om pojkars attityd till läsning och skönlitteratur

DSpace Repository

”Dom skulle aldrig ta en rosa bok” - Fyra lärare om pojkars attityd till läsning och skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Dom skulle aldrig ta en rosa bok” - Fyra lärare om pojkars attityd till läsning och skönlitteratur
Author Sassersson, Lisa ; Jansson, Johanna
Date 2013
Swedish abstract
Undersökningen som har genomförts grundar sig på fyra lärares tankar och upplevelser av pojkars relation till läsning och skönlitteratur samt hur de arbetar med detta. Lärarna arbetar på högstadiet, årskurs 7-9. Vi har genomfört intervjuer som transkriberats och sammanställts. Det visade sig att samtliga lärare upplevt att pojkar har ett större motstånd till läsning och skönlitteratur än vad flickorna har. Det visade sig också att pojkarna väljer att läsa annan litteratur än vad flickorna väljer att läsa. Gemensamt för lärarna var att de alla låter pojkarna fritt välja vilken bok de ska läsa samt att uppföljningen oftast består i att låta pojkarna muntligt eller skriftligt göra en recension av boken. I undersökningen blev det också tydligt att de fyra lärarna hade en önskan om att ge mer plats för boksamtal som uppföljning i undervisningen men anledningen till att lärarna inte hade mer boksamtal i sina klasser var tidsbrist eller praktiska problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Boksamtal
bokrecension
läsning
pojkar
skönlitteratur
svensklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/15270 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics