Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

DSpace Repository

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län
Author Blom, Torbjörn ; Scholten, Christina
Date 2012
English abstract
This report describes and analyses a number of factors that are important for small-scale entrepreneurs in the food sector. The aim is to identify what small business owners perceive, as structural conditions seem prohibitive for their business development. The study is based on a survey of support structures and two in-depth interviews with entrepreneurs. It turns out that women’s entrepreneurship is rhetorically on the agenda, but in terms of gender equality and grassroots organizations such as Resource Centres’ for women are not perceived as important interlocutor for regional growth and development. For the entrepreneurs, they develop their businesses through their own network’s, with persistence and belief and creativity to combine new concepts. The enhancement the support structures might offer, the interviewed entrepreneurs finds administratively burdensome and based on short-term schedule. Regional growth and development programs focusing entrepreneurship and businesses needs to be organized by initiated people who are aware of the conditions to run businesses and have experiences of their own.
Swedish abstract
Den här rapporten beskriver och analyserar ett antal faktorer som har betydelse för småföretagare inom livsmedelssektorn. Syftet är att identifiera vad småföretagare uppfattar som strukturella villkor som verkar hindrande för deras affärsutveckling. Studien bygger på en enkät till representanter för stödstrukturer som ALMI företagspartner, banker, universitet och utvecklingskonsulter och djupintervjuer med två företagare. Det visar sig att retoriskt finns kvinnors företagande på agendan, men när det gäller jämställdhetsfrågor och gräsrotsorganisationer som t.ex. Resurscentra för kvinnor uppfattas inte dessa som en viktig samtalspart för regional tillväxt och utveckling. För entreprenörerna själva handlar det om att genom egna nätverk hitta utvecklingsmöjligheter och med envishet och övertygelse driva sin verksamhet. De stöd som stödstrukturerna kan erbjuda upplevs av de intervjuade företagarna som administrativt belastande och kortsiktiga. Projekt som syftar till regional tillväxt och utveckling med företagande i fokus behöver initierade projektledare som vet företagandets villkor och helst har egen erfarenhet av att vara företagare.
Link http://www.rfss.se/documents/rfss/documents/verksa... (external link to publication)
Publisher Regionförbundet Södra Småland
Language swe (iso)
Subject kvinnors entreprenörskap
strukturella villkor
jämställdhet
regional utveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15272 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics