Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och likvärdighet i kunskapskraven för Idrott och hälsa 1

DSpace Repository

Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och likvärdighet i kunskapskraven för Idrott och hälsa 1

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och likvärdighet i kunskapskraven för Idrott och hälsa 1
Author Bauer, Christian
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att utforska idrottslärares uppfattningar kring GY11:s kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1. Det är kunskapskravens tydlighet och dess potential för likvärdig bedömning och betygssättning som undersöks. Kunskapskraven i GY11 har blivit ett mycket omdiskuterat ämne bland lärare och i medier, då de anses vara otydliga och svåra att förstå. Denna otydlighet kan i sin tur leda till minskad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Det är av stor vikt att betyg sätts på likvärdiga grunder, eftersom elevers gymnasiebetyg är en viktig och ofta avgörande faktor för deras studie- och yrkesframtid. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare. I den teoretiska bakgrunden läggs fokus på områden såsom GY11 och dess kunskapskrav, betygens likvärdighet, (sam)arbete kring kunskapskraven och tidsaspekten i läraryrket. Resultatet i studien visar att idrottslärarna uppfattar kunskapskraven i GY11 som oklara, luddiga och att de lämnar för mycket utrymme för egen tolkning. Lärarna i studien tror att detta kan leda till en icke-likvärdig bedömning och betygssättning, framförallt på nationell nivå. De uttrycker emellertid att likvärdighet i bedömningen till viss del kan nås på lokal nivå, genom samarbete, diskussioner och samsyn inom ämneslagen. Ett hinder är dock, enligt de intervjuade lärarna, bristen på tid för att kunna tolka och diskutera kring kunskapskraven tillsammans.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject betyg
gymnasiereform
GY11
idrottslärare
kunskapskrav
likvärdighet
samarbete
tidsbrist
tydlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15279 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics