Norm och manlighet i ett gayidrottslag - Hur medlemmarna skildrar och ger mening till sitt lag

DSpace Repository

Norm och manlighet i ett gayidrottslag - Hur medlemmarna skildrar och ger mening till sitt lag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Norm och manlighet i ett gayidrottslag - Hur medlemmarna skildrar och ger mening till sitt lag
Author Ebeling, Sofie
Date 2012
English abstract
In this study I’ve been taking a closer look at the members of the gay team, Malmo Devilants and their former sports experience, background in sports, and examined how they construct their team. To achieve this, interviews were made with six of the members who were asked to answer questions based on three themes: background in sports, daily life in the team, and the role of sport in their lives. By using the theoretical concepts of gender and heteronormativity, I have analyzed the answers. Based on the interviews I could see that the members all have different experiences of sport and that everyone has some form of previous sporting background. They also see their team as a place where the heteronormativity isn’t the prevailing norm, where members can meet like-minded individuals with similar experiences and thus become one of the crowd. By exercising an activity such as sports challenge the stereotype of how a gay man is and the members do not maintain the division that is significance for heteronormativity. The gender system and heteronormativity with its ideals of how to be to qualify as a “real” man/woman is a limitation that does not really need to exist. The more the norm and the system dissolves our notions of what is considered male or female will probably decrease.
Swedish abstract
I studien har jag tittat närmare på medlemmarnas i gaylaget Malmö Devilants tidigare idrottserfarenheter och idrottsbakgrund samt undersökt hur de konstruerar sitt lag vad gäller norm och manlighet. För att uppnå detta gjordes intervjuer med sex av medlemmarna som fick svara på frågor utifrån tre teman: idrottsbakgrund, vardagen i föreningen samt idrottens roll i deras liv. Genom att använda de teoretiska begreppen genus och heteronormativitet har jag därefter analyserat och synat svaren. Utifrån intervjuerna kunde utläsas att alla har olika upplevelser av idrotten och att alla har någon form av tidigare idrottsbakgrund. Medlemmarna ser också sitt lag som en plats där det heteronormativa inte är den rådande normen, där de kan träffa likasinnade individer med likartade erfarenheter och på så sätt vara en i mängden. Genom att utöva en aktivitet som idrott bryter medlemmarna mot den stereotypa bilden av hur en homosexuell man är och de upprätthåller då inte den uppdelning och gräns som är betydande för heteronormativiteten. Genussystemet och heteronormen med dess ideal för hur man ska vara för att betraktas som en ”riktig” man/kvinna innebär en begränsning som egentligen inte behöver finnas. Bryts dessa normer upp försvinner förmodligen också de begränsande idealen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gaylag
genus
hbt (homosexualitet
bisexualitet och transpersoner)
heteronormativitet
idrott
gay team
gender
heteronormativity
lgbt (lesbian
gay
bisexual and transgender)
sports
Handle http://hdl.handle.net/2043/15281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics