"Det är inte viktigt, det skiter jag i" - En kvalitativ studie om implementeringsprocessen av normkritisk pedagogik i skolan

DSpace Repository

"Det är inte viktigt, det skiter jag i" - En kvalitativ studie om implementeringsprocessen av normkritisk pedagogik i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är inte viktigt, det skiter jag i" - En kvalitativ studie om implementeringsprocessen av normkritisk pedagogik i skolan
Author Lindblad, Julia ; Nilsson, Maja
Date 2013
Swedish abstract
Sedan 2009 rekommenderar Skolverket att lärare ska ha ett normkritiskt arbetssätt i skolan. Detta har sedan 2010 stöd i diskrimineringslagen, skollagen och Gy11 och utifrån det har vi undersökt hur implementeringen av dokumenten på kommunala gym-nasieskolor i Malmö Stad uppfattas. I vår studie har vi intervjuat fyra personer varav två utbildar personal i gymnasieskolan i bland annat normkritisk pedagogik och två arbetar på gymnasiet och har deltagit i kommunens normkritiska fortbildning. Vi har tittat på hur Malmö stads enhet för fortbildning och kompetensutveckling bedriver två av sina projekt. Vi har även undersökt hur det normkritiska arbetet ser ut på två gymnasieskolor i Malmö och vilket stöd och mottagande lärarna får efter genomgången fortbildning. Vår analys utgår från tre implementeringsfaktorer, förståelse, förmåga och vilja och vårt resultat visar på att det finns implementeringsproblem inom samtliga kategorier. I vår studie kommer vi bland annat fram till slutsatsen att Malmö Stad och skolorna i större utsträckning behöver prioritera normkritisk pedagogik och organisationen bör omstruk-tureras. Dessutom behöver styrdokumenten precisera normkritisk pedagogik som ar-betssätt och fler lärare behöver utbildning och fortbildning för att implementeringen ska kunna genomföras fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Implementering
Intersektionalitet
Normer
Normkritisk pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/15282 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics