Bildanalytisk undervisning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildanalytisk undervisning
Author Andersen, Sara
Date 2013
Swedish abstract
Det verkar finnas en stor tolkningsmöjlighet i hur den bildanalytiska undervisningen kan bedrivas i grundskolor. Oavsett om de valda metoderna går att applicera till kursplanens syfte och målbeskrivning så framgår i min undersökning att det finns svårigheter i att tala om hur undervisningen bedrivs inom detta kunskapsområde. De metoder som av bildlärare väljs i undervisningen av bildanalys är svåra att separera från ett vardagligt samtal om bilder. En ämnesspecifik begreppsapparatur verkar saknas, vilket också blir ett av undersökningens resultat som jag lägger vikt vid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bildanalys
Reflektion
Styrdokument
Tolkning
Ämnesspecifika begrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/15285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics