Möjligheter och utmaningar med 1:1 i skolan

DSpace Repository

Möjligheter och utmaningar med 1:1 i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheter och utmaningar med 1:1 i skolan
Author Kljucevic, Ivan
Date 2013
Swedish abstract
Det här arbetet undersöker lärares och skollednings syn på 1:1 på en gymnasieskola i Sverige. 1:1 innebär att varje elev på skolan får tillgång till sin egen personliga dator. Arbetet försöker besvara frågan om hur skolan har påverkats av 1:1. Arbetet är gjort genom kvalitativa intervjuer med lärare och skolledning på skolan. Förutom det har jag använt mig av litteratur och aktuell forskning för att besvara frågeställningarna. Det som har framkommit genom arbetets gång är att det finns ett behov av kompetensutveckling och gemensamma policys kring datoranvändning för att implementeringen av 1:1 ska vara framgångsrik. Det som upplevs som negativt med 1:1 är att eleverna tappar fokus när de får tillgång till en dator. Samtidigt finns det stora möjligheter med att använda datorn i undervisningen, då man får tillgång till fler arbetssätt och kan fånga upp fler elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject IT
1:1
IT in school
Teaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/15286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics