-Mitt språk är sjukt! My language is sick!

DSpace Repository

-Mitt språk är sjukt! My language is sick!

Details

Files for download
Icon
PDF
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title -Mitt språk är sjukt! My language is sick!
Author Frid, Linda
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att genom kvalitativa intervjuer belysa hur personal på två förskolor, där man arbetar med TAKK (Tecken som Alternativ/Kompletterande Kommunikation), ser på användningen av TAKK i arbetet med barn i åldrarna ett till fem år. Våra frågeställningar är om personalen anser att användning av TAKK gynnar barnens språkutveckling och om det gynnar samspelet i barngruppen. Vårt resultat visar att våra informanter anser att TAKK gynnar alla barns utveckling i språk och samspel. De barn som är i behov av det stöd som tillämpningen av TAKK kan medföra kan samspela och kommunicera med de andra barnen på grund av att alla barn i barngruppen är med i integreringen av TAKK i förskolan. Genom ett fungerande samspel minskar konflikterna mellan barn. Vår slutsats visar på att TAKK gynnar alla barns språkutveckling oavsett om det finns ett direkt behov av kommunikationsstöd eller inte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Integrering
Samspel
Språkstörning
Språkutveckling
TAKK
Handle http://hdl.handle.net/2043/15288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics