Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården

DSpace Repository

Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården
Author Plantin, Ann-Katrin ; Nilsson, Lina
Date 2005
English abstract
The purpose of this study was to describe and gain increased knowledge into how eldercare nurses deal with situations where disrespectful behaviour within the staff towards the patients appears. The study is empirical and based on qualitative interviews with five authorized eldercare nurses. The question being asked was: Can you tell about a situation, witch you experienced when the staff had a disrespectful behaviour towards the patient and how you coped with it? The interviews were analyzed in three phases. The result is presented in two main categories and eight subcategories. The essence of the categories were compiled into descriptions, witch were reinforced with quotations. The coping mainly consists of preventive actions. Capability to cope with disrespectful behaviour improves with job and life experience and also with education, appropriate personality and courage.
Swedish abstract
Syftet med studien var att beskriva och få ökad kunskap om hur sjuksköterskor inom äldrevård hanterar situationer där medarbetarna har ett respektlöst förhållningssätt mot patienten. Studien är empirisk och baserad på kvalitativa intervjuer med fem legitimerade sjuksköterskor inom äldrevården. Frågan som ställdes var: Kan du berätta om en situation där du upplevde att personalen hade ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienten och hur du hanterade det? Intervjuerna analyserades i tre faser. Resultatet presenterades i två huvudkategorier och åtta underkategorier. Kategoriernas essenser togs fram i form av beskrivningar, vilka förstärktes med citat. Hanterandet var övervägande i form av förebyggande åtgärder. Utbildning, personlig lämplighet, mod och erfarenhet är nyckelorden för att främja ett gott förhållningssätt hos personalen gentemot patienterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvalitativa intervjuer
respektlöst förhållningssätt
sjuksköterskor i äldrevården
Handle http://hdl.handle.net/2043/1529 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics