Samband mellan BMI och kariesprevalens hos barn och ungdomar - en litteraturstudie

DSpace Repository

Samband mellan BMI och kariesprevalens hos barn och ungdomar - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samband mellan BMI och kariesprevalens hos barn och ungdomar - en litteraturstudie
Author Tai, Shyina ; Öhman, Karin
Date 2013
Swedish abstract
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har blivit allt mer förekommande och prevalensen ökar dramatiskt över hela världen. Sedan raffinerade kolhydrater introducerades har även kariessjukdomen fått större utbredning. Då det finns gemensamma bakomliggande faktorer som påverkar både vikt och kariesprevalens vill vi i vår litteraturstudie undersöka om det finns något samband mellan body mass index (BMI) och kariesprevalens för barn och ungdomar. Efter sökningar i den medicinska databasen PubMed på artiklar från de senaste 5 åren fann vi oeniga resultat med jämn fördelning. Resultatet av litteraturstudien är att två av de undersökta studierna tyder på att det inte finns något samband mellan BMI och kariesprevalens, lika många anser att det finns en svag eller möjlig association, medan två studier ansåg att det fanns ett signifikant samband. Majoriteten av de undersökta studierna kan alltså inte se något signifikant samband mellan BMI och kariesprevalens. För att säkerställa ett samband eller ej krävs fler studier och en djupare analys av tillförlitligheten i respektive studie.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 12
Language swe (iso)
Subject Fetma
Övervikt
Undervikt
Barn
DXA
Dual-energy X-ray absorptiometry
BMI
Body mass index
Karies
Handle http://hdl.handle.net/2043/15291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics