Komplikationer vid Bilateral Sagittal Split Osteotomi - En litteraturstudie

DSpace Repository

Komplikationer vid Bilateral Sagittal Split Osteotomi - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Komplikationer vid ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Komplikationer vid Bilateral Sagittal Split Osteotomi - En litteraturstudie
Author Tapia, Elizabeth ; Lindström, Therese
Date 2013
Swedish abstract
Introduktion: Avsikten med denna studie var att undersöka och beskriva de olika komplikationer som kan uppkomma vid och efter en bilateral sagittal split osteotomi samt fastställa deras incidens och påverkan på slutresultatet. Metod: Vi har använt oss av 4 läroböcker för att få förståelse för tillvägagångssättet vid en BSSO. Vår artikelsökning gav totalt 49 artiklar som vi läste i sin helhet genom inklusions- och exklusionskriterier. Vi valde sedan ut 34 artiklar av dessa som vi sedan använde oss av i arbetet gällande komplikationer vid BSSO. Resultat: Direkt postoperativt hade skador på nervus alverolaris inferior högsta incidens (91%) av komplikationerna. Incidens av skador på nervus lingualis var 19,4%, bad splits 6,49%, blödning 1,2%, nervskador på nervus facialis 0,67% samt non-union 0,47%. Av de komplikationer, som sågs 1 år postoperativt, hade recidiv vid posterior flyttning högst incidens på 28% och recidiv vid anterior flyttning 21%. Vid skador på n. lingualis låg incidensen 13,44%, skador på n. alveolaris inferior 10,75% och tempromandibulära dysfunktioner 3,7%. Slutsats: Permanenta komplikationer vid BSSO sker sällan och de komplikationer som uppkommer kan oftast lösas med reoperation. Skador på n alveolaris inferior har högst incidens vid BSSO. Detta är en komplikation som dock inte går att korrigera i efterhand och som kan påverka patienten under en längre tid. Därför bör patienten preoperativt vara informerad om de olika komplikationer som kan uppkomma.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 17
Language swe (iso)
Subject Bilateral sagittal split osteotomi
Komplikationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/15293 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics