Inskolning - Hur påverkas små barn av olika inskolningsmodeller i förskolan

DSpace Repository

Inskolning - Hur påverkas små barn av olika inskolningsmodeller i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inskolning - Hur påverkas små barn av olika inskolningsmodeller i förskolan
Author Brynolf Pedersen, Malin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet är att göra en undersökning om olika inskolningsmodeller av barn i ett års ålder utifrån ett barnperspektiv. Mina frågeställningar är: Finns det några avgörande för- och nackdelar med de olika modellerna? Hur upplever föräldrar och pedagoger (förskollärare och barnskötare kommer att benämnas som pedagoger i studien) de olika inskolningsmodellerna utifrån barnets behov? Vad kännetecknar en god inskolning? Spelar barnets ålder någon roll? Det finns inte någon exakt vetenskap eller forskning om de olika modellerna. Därför vill jag med olika teorier samt ett eget undersökande i form av observationer, enkäter och intervjuer, komma fram till vad dessa modeller tillför ett barn som är ett år. Jag vill utifrån ett barnperspektiv ta reda på vad fördelarna är med de olika inskolningsmodellerna. Jag har till denna studie valt ut olika utvecklingsteorier som utgångspunkt. Dessa berör anknytning, trygghet samt psykosocial-utveckling. Jag har valt att använda triangulering av undersökningsmetoderna observation, enkät samt intervju. I resultatet framgår att de olika inskolningsmodellerna har både för- och nackdelar. Det som är viktigast är barnets och föräldrarnas trygghet och anknytning till pedagogerna och verksamheten. Huruvida inskolningen blir lyckad hänger på pedagogernas förhållningssätt och flexibilitet och inte på den valda inskolningsmodellen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject inskolning
inskolningsmodeller
anknytning
barnperspektiv
psykosocial-utveckling
tvåveckorsmodellen
tredagarsmodellen
Handle http://hdl.handle.net/2043/15298 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics