Vad är vägledning? - En studie om skolledares syn på vägledning

DSpace Repository

Vad är vägledning? - En studie om skolledares syn på vägledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad är vägledning? - En studie om skolledares syn på vägledning
Author Elmoussa, Waed ; Anwari, Homa
Date 2013
Swedish abstract
I denna studie undersöks sju skolor som saknar vägledare genom intervjuer med skolledarna. Syftet med studien att studera hur rektorer på skolor som saknar vägledare ser på och tolkar vägledning samt hur de organiserar och tillgodoser vägledning I studien används en kvalitativ metod, vilket är relevant för undersökningen eftersom målet är att få en helhetsförståelse och en djupare inblick i skolledarnas syn kring vägledning. I arbetets teoridel presenteras olika teorier och förklaringsmodeller om ledarskap, organisering och översättning (tolkning). Skolledarnas arbete innebär ledarskap inom skolan, organisering av skolan och tolkning/översättning av skolans styrdokument som skollag och läroplan. Resultatet visar i sin helhet att skolorna som saknar en utbildad vägledare kompenserar denna tjänst med annan personal, det kan vara allt från mentor till specialpedagog eller en konsult som redan har annan sysselsättning på respektive skola, detta för att spara på anställningskostnader. Skolledarna ser de knappa resurserna från kommunen som en orsak till att vägledning inte prioriteras och menar att staten och kommunerna därefter bör sats mer på vägledning genom att höja budgeten.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning
Skollagen
översättning
grundskola
skolledare
study and career guidance
Handle http://hdl.handle.net/2043/15299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics