Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården

DSpace Repository

Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Plantin, Ann-Katrin
dc.contributor.author Nilsson, Lina
dc.date.accessioned 2005-03-01T09:33:52Z
dc.date.available 2005-03-01T09:33:52Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1529
dc.description Syftet med studien var att beskriva och få ökad kunskap om hur sjuksköterskor inom äldrevård hanterar situationer där medarbetarna har ett respektlöst förhållningssätt mot patienten. Studien är empirisk och baserad på kvalitativa intervjuer med fem legitimerade sjuksköterskor inom äldrevården. Frågan som ställdes var: Kan du berätta om en situation där du upplevde att personalen hade ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienten och hur du hanterade det? Intervjuerna analyserades i tre faser. Resultatet presenterades i två huvudkategorier och åtta underkategorier. Kategoriernas essenser togs fram i form av beskrivningar, vilka förstärktes med citat. Hanterandet var övervägande i form av förebyggande åtgärder. Utbildning, personlig lämplighet, mod och erfarenhet är nyckelorden för att främja ett gott förhållningssätt hos personalen gentemot patienterna. en
dc.description.abstract The purpose of this study was to describe and gain increased knowledge into how eldercare nurses deal with situations where disrespectful behaviour within the staff towards the patients appears. The study is empirical and based on qualitative interviews with five authorized eldercare nurses. The question being asked was: Can you tell about a situation, witch you experienced when the staff had a disrespectful behaviour towards the patient and how you coped with it? The interviews were analyzed in three phases. The result is presented in two main categories and eight subcategories. The essence of the categories were compiled into descriptions, witch were reinforced with quotations. The coping mainly consists of preventive actions. Capability to cope with disrespectful behaviour improves with job and life experience and also with education, appropriate personality and courage. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject kvalitativa intervjuer en
dc.subject respektlöst förhållningssätt en
dc.subject sjuksköterskor i äldrevården en
dc.title Sjuksköterskans funktion - avseende situationer där medarbetare har ett respektlöst förhållningssätt gentemot patienter inom äldrevården en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics