Participatory design in game design – a study in collaboration and ownership

DSpace Repository

Participatory design in game design – a study in collaboration and ownership

Details

Files for download
Icon
Final thesis version
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Participatory design in game design – a study in collaboration and ownership
Author Olsson, Axel
Date 2011
English abstract
This study encorporates the areas participatory design, game design and idea generation and serves to investigate how game developers interact with their end-users on game design. It also investigates if participatory design can be used in game design to promote feelings of participation and ownership. The study is based on interviews and research in the form of an analysis of four Swedish game developers' websites and social media profiles. This is done to see how and if they interact with their end-users in game design. Also, a workshop in participatory design and game design was carried out to see if the participants felt participation and ownership. The results of the workshops evaluation show that participatory design can be used to promote feelings participation and ownership with the participants. The results also show that the interaction between the Swedish game developers and their end-users were overall low but not nonexistent. The conclusions that can be shown in this study are firstly that by offering the end-users the option to involve and interact with the game developers one can receive an active and stimulating environment which is beneficial to the game developers themselves as well as their end-users. Secondly, the study shows participatory design is an approach that is applicable to game design. Further, it is also shown that if the need to choose between different methods and tools in participatory design should arise, then the use of a framework is proven to be a useful and helpful tool.
Swedish abstract
Denna studie berör områdena participatory design, speldesign samt idégenerering och syftar till att undersöka hur spelföretag interagerar med sina slutanvändare vid speldesign samt om participatory design kan användas i speldesign för att främja känslor av delaktighet och ägandeskap. Studien har genomförts med intervjuer och undersökningar i form av en analys av fyra svenska spelföretags hemsidor och sociala medier för att se på deras interaktion med sina slutanvändare vid speldesign, samt en participatory designworkshop. Resultaten från litteraturstudien och workshopen visar på att participatory design kan användas för att främja känslor av delaktighet och ägandeskap hos deltagarna. Vidare visar undersökningen av de svenska spelföretagen att interaktionen med sina slutanvändare över lag är låg. De slutsatser som studien visar på är att genom att erbjuda sina användare möjligheten att bli delaktiga och att interagera med spelföretaget så får man en aktiv och stimulerande miljö vilken gynnar både spelföretaget och deras slutanvändare. Vad gäller participatory design så visar studien att det är ett förhållningssätt som går att använda inom speldesign. Vidare så visar det också sig att, om behovet för att välja ut mellan flera olika metoder och tekniker inom participatory design uppstår, så är ett ramverk ett mycket användbart och hjälpsamt verktyg.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 77
Language swe (iso)
Subject participatory design
participation
ownership
game design
idea generation
PICTIVE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics