Historiekanon i läroböcker för högstadiet

DSpace Repository

Historiekanon i läroböcker för högstadiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Historiekanon i läroböcker för högstadiet
Author Rahm, Tommy
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka till vilken grad läroboksserien Levande Historia, för högstadiet, följer läroplanerna, från 1994 till 2011, och hur mycket av författarnas egna världsbilder och den historieskrivartradition som finns påverkar böckernas innehåll. Vi blir alla påverkade av den tid vi lever i eller växte upp under och hur detta påverkar författarnas sätt att skriva är av intresse, då det i sin tur kommer att påverka generationer av lärare och elever. Vi har även nyligen fått en kursplan med nya idéer om vad som ska läras ut. Genom att undersöka tre generationer av Levande Historia-serien har det visat sig att det finns genomgående teman, vad gäller hur historiska händelser och fenomen beskrivs. Dessa tankar kan knytas till idén om ett gemensamt europeiskt kulturarv, samt hur det är den europeiska synvinkeln som dominerar i berättandet. Undersökning visar också hur böckerna påverkats negativt av att författarna återanvänder texter från föregående upplagor som är skrivna med äldre kursplaner som utgångspunkt. Nyckelord: historia, historiekanon, kursplan, Levande Historia, läroböcker
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiekanon
kursplan
historia
Levande Historia
läroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/15305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics