Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation

DSpace Repository

Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Basli, Esma
dc.contributor.author Krabudak, Bilal
dc.date.accessioned 2013-04-18T09:10:43Z
dc.date.available 2013-04-18T09:10:43Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15306
dc.description Tidigare forskning har pekat på att motiverande klassrumsmiljöer kan påverkas genom till exempel lärarens förmåga att upprätthålla god disciplin och ordning i klassen, höga ämneskunskaper, social kompetens, positiv inställning till elever och elevrespekt samt skicklighet att ge återkoppling på elevprestationer. Men frågan är hur elever upplever vilka faktorer som påverkar deras motivation i matematikämnet. Syftet med denna studie är att synliggöra processer och förutsättningar som är kopplade till elevmotivation inom matematik i gymnasieskolan. I studien använde vi oss av kvalitativ metod, det vill säga att vi intervjuade sju elever och observerade dem och deras lärare i lärandemiljön. Analysen av det empiriska materialet visade att nästan alla elever som ingick i studien har prestationsmål och därmed är yttre motiverade, vilket kan missgynna den inre motivationen. Eleverna förknippar lärarens relationsskapande förmåga och undervisningssätt med hennes insatser till att motivera dem. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Lärandemål en_US
dc.subject Matematik en_US
dc.subject Motivation en_US
dc.subject Motivationsvariabler en_US
dc.subject Multipla mål en_US
dc.subject Prestationsmål en_US
dc.subject Självbestämmandeteorin en_US
dc.subject Undervisningsformer en_US
dc.title Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon
examensarbete

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics