Hur uppfattar lärare att de bäst stimulerar elevernas intresse och motivation för matematik i skolår 4-6?

DSpace Repository

Hur uppfattar lärare att de bäst stimulerar elevernas intresse och motivation för matematik i skolår 4-6?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur uppfattar lärare att de bäst stimulerar elevernas intresse och motivation för matematik i skolår 4-6?
Author Aktan, Lucy ; Hyseni, Emine
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar att de bäst stimulerar elevernas intresse och motivation för matematik i skolår 4-6. Tidigare forskning visar att elevers bristande motivation för matematiken blir tydlig i skolår 4-5. Vi vill således undersöka hur lärare, som undervisar eller har undervisat i skolår 4-6, arbetar/arbetade för att bibehålla elevernas intresse och motivation för ämnet. I denna studie presenteras fem matematiklärares uppfattningar om hur de gör för att entusiasmera och engagera sina elever. För att besvara studiens frågeställning valde vi att intervjua samtliga av dessa lärare. Utöver det har vi använt oss av bland annat litteratur som behandlar begreppet motivation samt forskning från tidigare studier som tar upp vår forskningsfråga. Resultatet av vår undersökning visar att samtliga lärare anser att det ska finnas variation i undervisningen samt att undervisningen bör utformas efter varje individs förutsättningar. Alla lärare ansåg sig vara en stor motivationskälla i elevers lärande samt att deras inställning till ämnet påverkade eleverna markant. Studiens resultat har gett oss mer djupgående kunskaper inom ämnet, vilket vi, i egenskap av blivande matematiklärare, kommer att dra lärdom utav när vi kommer ut i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Inre motivation
Lusten att lära
Matematik
Uppfattningar
Yttre motivation
Åk 4-6
Handle http://hdl.handle.net/2043/15308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics