"Scientific trustworthiness: the considerations and perceptions of students "," tema : ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik"

DSpace Repository

"Scientific trustworthiness: the considerations and perceptions of students "," tema : ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik"

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title "Scientific trustworthiness: the considerations and perceptions of students "," tema : ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik"
Author Lundström, Mats ; Jakobsson, Anders
Date 2012
Swedish abstract
I den här artikeln beskrivs och diskuteras en empirisk studie där gymnasieelever diskuterar olika förklaringsmodeller kring ämnesområdet kropp och hälsa. Syftet har varit att utvärdera och analysera elevernas användning av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i förhåll-ande till såväl vetenskapliga som icke-vetenskapliga förklaringsmodeller. Vi har analyserat elevernas användning av olika epistemologiska resurser i argumentativa situationer. Analysen ledde fram till att eleverna använde fyra olika typer av epistemologiska resurser; relativistiska, normativa, auktoritativa och vetenskapliga. Resultaten visar att samma elev kan använda olika epistemologiska resurser vid olika tillfällen. Vi anser att vårt teoretiska ramverk som utgår från epistemologiska resurser kan bidra till att förstå hur individer använder olika förklaringsmodeller i olika sammanhang.
Link http://www.his.se/forskning/ovrig-forskning/pedago... (external link to publication)
Publisher Högskolan i Skövde
Host/Issue Utbildning och lärande;2
Volume 6
ISSN 2001-4554
Language swe (iso)
Subject epistemologiska resurser
pseudovetenskap
argumentation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15312 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics