"Att gå i skolan är viktigt, men att vara i skolan är viktigare" - Ett examensarbete om papperslösa barns tillgång till skola

DSpace Repository

"Att gå i skolan är viktigt, men att vara i skolan är viktigare" - Ett examensarbete om papperslösa barns tillgång till skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att gå i skolan är viktigt, men att vara i skolan är viktigare" - Ett examensarbete om papperslösa barns tillgång till skola
Author Hedberg Hengen, Julia
Date 2013
Swedish abstract
En lagändring förmodas antas och börja gälla den första juli i år som ger papperslösa rätt till skola. Många av oss lärarstudenter kommer att möta papperslösa elever och det finns oerhört lite forskning på hur papperslösa elever kan inkluderas i skolan. Men det finns papperslösa elever som sitter på värdefulla kunskaper om hur papperslösas skolgång ser ut. Därför undersöks i detta examensarbete papperslösa formella och substantiella tillgång till gymnasieskolan. En diskussion förs kring vilket sätt elevernas situation som papperslösa påverkar deras tillgång till skola. Eftersom situationen som papperslös till stor del präglas av avsaknaden av medborgarskap blir detta begrepp centralt för examensarbetet. Medborgarskapet blir också ett verktyg för att kunna studera både den formella och substantiella tillgången till skolan. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med sammanlagt sju personer för att undersöka frågeställningen. Av dessa sju personer var fem stycken elever med erfarenhet av att leva som papperslösa och två stycken var skolpersonal med erfarenhet av att undervisa papperslösa. Resultatet visar att skolan är en arena där man både känner tillhörighet och utanförskap, en arena genom vilken man får möjlighet att bli ett politiskt subjekt i samhället samtidigt som ens utanförskap i samhället accepteras. Skolan är en arena där man är o/synlig, en arena som man inte får samma tillgång till som elever som är asylsökande eller har uppehållstillstånd, samtidigt som det är en arena som ger ökad tillgång till samhället i stort. Slutsatsen är att det finns en genomgående attityd i skolan att det inte är lika noga med papperslösa som påverkar både den formella och substantiella tillgången, samtidigt som attityden skapas av ett komplext samband mellan elevernas situation som papperslösa i samhället och deras situation som rättighetsbärande elever i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Medborgarskap
Papperslösa
Rättigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/15315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics