How is the Holocaust described in three different

DSpace Repository

How is the Holocaust described in three different

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title How is the Holocaust described in three different
Author Monteza Castillo, José
Date 2013
Swedish abstract
I kursplanen för ämnet historia på grundskolan står skrivet att undervisning bl.a. ska ge eleverna möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande, ge dem kunskap om hur historia kan använda för olika syften samt att eleverna ska få kunskap om hur historia skapar identitet hos individer. Syfte med denna undersökning är att utifrån historiemedvetande, historiebruk och identitet jämföra hur tre olika läroböcker ( SO-S Historia del 4, Historia PunktSo och Levande Historia) gestaltar förintelsen och avgöra vilken som är lämpligast att använda i undervisningen om förintelsen utifrån de kursplanmål som historiemedvetande, historiebruk och historieidentitet . Historieböckerna SO-Historia del 4 och HistoriaPunktSO är de två historieböcker som på olika sätt gestaltar förintelsen genom dessa tre historiska begrepp
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15317 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics