Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

DSpace Repository

Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios
Author Gunér, Kristina ; Ortscheid, Julius
Date 2013
English abstract
Background: Endometriosis is a common disease, affecting about one of ten women. Untreated endometriosis can cause unpleasant symptoms and may even lead to infertility and cancer. Early diagnosis and treatment is therefore of great importance. The time to diagnosis is currently several years and women experience themselves to be trivialized by the healthcare. Purpose: The purpose of this study is to highlight women's experience of living with endometriosis. Method: A qualitative review based on analysis of ten scientific studies. Results: The results led to three prominent themes of how endometriosis affects a woman's quality of life. Conclusion: Women experience a reduced quality of life because of the pain they experience. The women feel that the need for information from the healthcare system is great. The authors believe that there is a great need for research on what kind of support women with endometriosis experience a need of.
Swedish abstract
Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom och drabbar ungefär var tionde kvinna. Obehandlad endometrios kan medföra obehagliga symtom och kan i värsta fall leda till infertilitet och cancer. En tidig diagnossättning och behandling är därför av stor vikt. Tid till diagnos är i dagsläget flera år och kvinnorna upplever sig bli trivialiserade av sjukvården. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Metod: En kvalitativ litteraturstudie utifrån analys av tio vetenskapliga studier. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre framträdande teman om hur endometrios påverkar kvinnan livskvalitet. Konklusion: Kvinnor upplever en minskad livskvalitet på grund av smärtan de upplever. Kvinnorna upplever att behovet av information från sjukvården är stor. Författarna anser att det finns ett behov av forskning i vilken typ av stöd kvinnor med endometrios upplever ett behov av.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject endometriosis
experience
pain
impact
quality of life
treatment
bemötande
endometrios
livskvalitet
påverkan
smärta
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/15325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics