Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering

DSpace Repository

Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering
Author Persson, Mats
Date 2013
English abstract
Today's building high demands on high level of knowledge and efficient production. One way to achieve this is to involve the production staff in the planning of the work on the construction site. When all personnel involved this creates the conditions for a learning organization where employees continuously develop their skills and knowledge. For a learning organization to work it requires systematic experience feedback and systems to disseminate knowledge in the learning organization. This article deals with the need for and methods of gathering knowledge and the special requirements for remodeling and renovation
Swedish abstract
Dagens byggande ställer höga krav på goda kunskaper och effektiv produktion. Ett sätt att uppnå detta är att involvera produktionspersonalen i planeringen av arbetet på byggarbetsplatsen. När hela personalen involveras i detta skapas förutsättningar för en lärande organisation där medarbetarna kontinuerligt utvecklar sin kunskap och kompetens. För att en lärande organisation ska kunna fungera krävs system för erfarenhetsåterföring och system för att sprida kunskap inom den lärande organisationen. I denna artikel behandlas behovet av och metoder för att samla kunskap samt de speciella krav som ställs på ombyggnad och renovering.
Link http://www.byggteknikforlaget.se/PubArtiklar.asp?s... (external link to publication)
Publisher Förlags AB Bygg & teknik
Host/Issue Bygg & Teknik;2
Volume 105
ISSN 0281-658X
Language swe (iso)
Subject learning organisation
knowledge management
feedback
erfarenhetsåterföring
Technology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/15329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics