Lika inför vården? en litteraturstudie om västerländska sjuksköterskestuderandes attityder till HIV-positiva patienter

DSpace Repository

Lika inför vården? en litteraturstudie om västerländska sjuksköterskestuderandes attityder till HIV-positiva patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lika inför vården? en litteraturstudie om västerländska sjuksköterskestuderandes attityder till HIV-positiva patienter
Author Eriksson, Maria ; Hohenacker, Håkan
Date 2005
English abstract
HIV and AIDS are still, more than two decades after the first diagnosed cases, associated with prejudice and shame. The purpose of this literature review was to investigate what kind of attitudes existed among Western nursing students, and to what extent these influenced the care of HIV-positive patients. Ten scientific articles were analysed and the result showed that positive attitudes dominated, even though there also existed negative ones. In many cases the nursing students%u2019 attitudes depended on how the patient had contracted the virus. The result also showed that there still is an alarming lack of knowledge about HIV/AIDS. In summary, this stud y stresses the need for further education and information about HIV/AIDS in western nursing educations.
Swedish abstract
HIV och AIDS förknippas fortfarande, mer än 20 år efter de första fallen, med fördomar och skam. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilka attityder till HIV-positiva patienter som fanns bland västerländska sjuksköterskestudenter, samt hur dessa attityder påverkade sjuksköterskestudenternas omvårdnad av dessa patienter. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och resultatet visade att positiva åsikter övervägde, även om negativa också förekom. I många fall berodde sjuksköterskestudenternas attityder på hur patienten hade ådragit sig smittan. Resultatet visade även att det fortfarande fanns alarmerande brister i kunskapen om HIV/AIDS. Sammanfattningsvis påvisade föreliggande studie ett behov av utbildning/information om HIV/AIDS på sjuksköterskeutbildningarna i västvärlden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityd
omvårdnad
sjuksköterskestuderande
fördomar
HIV
Handle http://hdl.handle.net/2043/1533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics